Autorská práva k překladu v České republice zastupuje Aura - Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.

 

bezejmenné není název, ale stav a tento stav trvá...

divadlo je ... hm, možná že je na něm podstané to, že se uskutečňuje

uskutečňují jej lidé, vždyť je to tak prosté...